Een herinnering is erg waardevol, voor de nabestaanden maar ook voor alle anderen die de overledene hebben gekend.

Vrouenraets Uitvaartzorg biedt u daarom de mogelijkheid om over het unieke leven van de overledene én de relatie die u met de nabestaanden heeft tot uiting te brengen in het betreffende register.

Er bestaat de mogelijkheid dat wij de herinneringen bundelen en deze aan de familie overhandigen. Om uw herinneringen waardevoller te maken kunt u ook een foto toevoegen bij uw bericht.


Hartelijk dank namens de familie.

Gedenkpagina's